Hoppa till huvudinnehåll

Variationsteoretiskt undervisningsupplägg

Publicerad:

I forskningsprojektet ULF – Utveckling Lärande Forskning, fortsätter de kommunala förskolorna i Staffanstorp sin utvecklingsresa i samarbete med Malmö universitet och de medverkande kommunerna Lund och Vellinge. Projektet varar i två år och består av fyra olika teoretiska upplägg. I det andra upplägget får förskollärarna fördjupade kunskaper kring variationsteoretiskt undervisningsupplägg med koppling till literacy, hållbar utveckling och utomhuspedagogik.

Förskolan har en kultur av att arbeta med teman och projekt som oftast är ämnesövergripande därför kan variationsteorin kännas främmande att arbeta utifrån i förskolans värld. Inom variationsteorin bör målen hållas snäva och konkreta och undervisningen bedrivs då mer ämnesspecifikt.  Det finns också en rädsla att variationsteorin riktar sitt fokus kring bedömning av barnets förmågor.

Vi tog oss an utmaningen att använda det variationsteoretiska upplägget så att det passar förskolan och den undervisning vi bedriver i våra verksamheter. Det första vi var tvungna att problematisera och reflektera över var bedömningen.

Det variationsteoretiska upplägget bygger på att vi formulerar ett mål med vår undervisning, ett så kallt lärandeobjekt. För att ta reda på barnens förståelse kring lärandeobjektet görs en förbedömning. Utifrån förbedömningen planerar vi för vår undervisning och efter avslutad undervisning gör vi en efterbedömning för att få förståelse för barnets förändrade kunnande.

Med variationsteorin och dess för- och efterbedömning ser vi barnens förändrade kunnande men vi ser också om en förändring av förståelse för lärandeobjektet uteblivit för samtliga eller en del av barnen på avdelningen. Variationsteorin belyser detaljer i undervisningen och vi kan anpassa vår undervisning för att varje enskilt barn ska kunna förstå lärandeobjektet. Vi vuxna får verktyg för att kunna undervisa både varierat och utvecklande för att på bästa sätt möta varje enskilt barn. Vi gör inte en bedömning av barnen utan riktar fokuset på oss själva och granskar vår undervisning med kritiska ögon för att ta reda på vad det är jag som lärare behöver förändra i undervisningen. Vilka likheter och skillnader behöver jag rikta barnens uppmärksamhet emot så att barnen utvecklas och utmanas i för dem meningsfulla sammanhang.

En annan del av utmaningen i förskolan ligger i hur vi ska arbeta med variationsteorin med de allra yngsta barnen. Här hamnade diskussionerna i att vi förskollärare måste möta de yngsta barnen på deras nivå. Vi måste vara närvarande och lyhörda under hela dagen, inte enbart under undervisningstillfällen utan även i rutinsituationer måste vi rikta vår uppmärksamhet på vad respektive barn har för förståelse för det valda lärandeobjektet, till exempel vilka färger eller siffror barnet kan. Vi fångar spår av det barnen gör för att få förståelse för vad de kan och för att se deras förändrade kunnande. På så vis anpassar vi variationsteorin till förskolans kontext och inte tvärtom.

Efter att ha arbetat enbart inriktat på variationsteorin under en termin ser vi att teorin kan vara ett bra komplement även när vi arbetar med teman och projekt som är mer ämnesövergripande. Kopplar vi detta till läroplanen för förskolans (Lpfö-18) så ser vi att variationsteorin kan användas som en del av den förväntade kvalitetsutvecklingen i våra förskoleverksamheter. Olika teorier kan mötas och vill vi veta vad barnen har för förförståelse för ett specifikt lärandeobjekt och vad undervisning får för effekt på barnens förändrade kunnande om det specifika lärandeobjektet, så har vi variationsteorin som en teori att använda. Ett verktyg att använda för att se varje barns utveckling och lärande.

Genom vårt deltagande i ULF har vi utökat vår verktygslåda med ytterligare en teori och genom kollegialt lärande gjort det variationsteoretiska upplägget förståeligt i en förskolekontext.

Från vänster ser ni Jenny Nilsson (Mellanvångens förskola), Katja Rosén Schmidt (Uppåkra förskola) och Jessica Pejerup (Uppåkra förskola). Jenny, Katja och Jessica berättade om hur de prövat variationsteorin i verksamheten. Fotot är från seminariet den 4 februari 2022 på Malmö Universitet.

Kategorier

  • Okategoriserade

Etiketter

  • bedömning
  • förskola
  • hållbar utveckling och utomhuspedagogik.
  • literacy
  • praktiknära forskning
  • ULF
  • variationsteori