Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Utbildningsförvaltningen i Staffanstorps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur pedagog.staffanstorp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariaton och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi har som mål att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa webbtillgänglighetsdirektivet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från staffanstorp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss på webmaster@staffanstorp.se

Svarstiden är normalt 24 timmar helgfri vardag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) samt leverantörstest av pedagog.staffanstorp.se.

  • Senaste bedömningen gjordes den 14 december 2021.
  • Webbplatsen publicerades den 14 december 2021.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 15 november 2022.

Utbildningsförvaltningen