Hoppa till huvudinnehåll

Att leda utan att vara chef

Publicerad:

Under läsåret 23-24 gick alla anställd förskollärare från Staffanstorps kommunala förskolor en utbildning i kommunikation och självledarskap. Detta gav en mycket positiv effekt för både profession och verksamhet.

Utbildningen var processinriktad som tog upp kommunikation, feedback och samverkan. Syftet var att få en grundläggande förståelse för kommunikationens betydelse i mötet med människor och att få verktyg att kunna identifiera sitt eget och andras sätt att kommunicera för att påverka relationer och grupprocesser på ett positivt sätt.

För att ytterligare stärka hela förskolan och den gemensamma förståelsen mellan pedagogerna, går nu (hösten 2023) alla barnskötarna en variant av utbildningen, med fokus på utvalda delar som är relevant för yrkesrollen som barnskötare.

Denna fortbildning var är en gemensam satsning från de kommunala förskolorna och vid avslut hade cirka 200 förskollärare samt 90 barnskötare fått del av utbildningen. Att satsa på bredd och driva vissa gemensamma utvecklingsområden är något rektorerna för de kommunala förskolorna har positiva erfarenheter från, både för verksamheten samt motivation och professionsutveckling hos medarbetarna.

Citat från barnskötare:

Man får en medvetenhet om hur man faktiskt bemöter andra och även en större förståelse för olika personlighetstyper. Utbildningen gav oss möjlighet att reflektera över oss själva och våra invanda mönster. Eftersom alla gick samma, eller en likande utbildning, kunde vi träna på feedback med kollegorna och därmed fick vi ett gemensamt språkbruk. Jag tycker också att utbildningen hade fokus på att ta eget ansvar för hur man agerar. Vi fick med oss modeller för att hitta det positiva och att reflektera över meningsfullheten i vårt arbete. Det hjälpte till att sätta fokus på rätt saker och gör yrket viktigt, säger Lena Mortensen på Önsvala förskola.

Vi får mer samsyn i arbetslaget och på hela förskolan, genom en gemensam grundkunskap och språk. Man har också fått mer förståelse för hur olika man kan vara och även varför vissa reagerar som de gör i olika situationer, vilket då ökar ens egna förståelse på sin egen reaktion i en viss situation. Jag tycker att jag har blivit bättre på att uttrycka mig rätt, kommunicera mer effektivt, säger Magnus Ekström Ryttarebyns förskola.

Kategorier

  • Förskola

Etiketter

  • förskola
  • förskollärare
  • Ledarskap