Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Läslust

Publicerad:

En del av “Projekt Läslust” som har pågått 2022 har varit det gemensamma sommarprojekt ”Sommarboken”.

Förskoleområde Norr/Centrum som består av Mellanvångens förskola i Staffanstorp, Stationsbyn- och Uppåkra förskola i Hjärup, har under det senaste året startat upp ”Projekt Läslust”. Ett språkprojekt som tillkom utifrån en presentation av kommunens utvecklingsledare om elevers sviktande läs- och skrivförmåga samt hur det negativt kan påverkar måluppfyllelsen i flera av skolans ämnen och i förlängningen även elevernas behörighet till gymnasiet. ”Projekt Läslust” är en tidig insats i barnets första skola, som en del i kommunens 1–19 års perspektiv, för att skapa bättre förutsättningar för god framtida måluppfyllelse.

Högläsning kan främja barns utveckling av talspråk och ordförråd, deras förmåga till berättande, deras fantasi samt förmåga att förstå sin omvärld, deras intresse för skriftspråk och förståelse för kopplingen mellan bild och text.

Bibliotek

För att ge barnen fler positiva läsupplevelser samt öka samarbetet med hemmen har förskolorna, som en del av projektet, även skaffat ”Polyglutt home access”. Polyglutt är en digital bilderbokstjänst som förskolorna använder i sitt arbete med språkutveckling som ger stor tillgång till litteratur i förskolan. Där finns över 2000 inläsningar på cirka 55 språk, böcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), teckenspråk och syntolkning. När förskolorna nu har bjudit in vårdnadshavarna att ha tillgång till tjänsten innebär det att barnen kan få möjlighet att läsa och höra samma böcker både på förskolan och i hemmet. Förhoppningen är även att detta ska bidra till att barnen ska få möjlighet till fler läsupplevelser.

Utöver satsningen på högläsning arbetar alla avdelningar i förskoleområde Norr/centrum med flera olika språkfrämjande insatser. Alla avdelningar använder till exempel materialet ”Före Bornholmsmodellen” som innehåller språksamlingar med konkreta övningar i en tydlig struktur där varje tillfälle fokuserar på en språklek, en ramsa och en aktivitet som utgår från en högläsningsbok.

Sommarboken

Då det är mycket viktigt att barnen fortsatt får god tillgång till fysiska böcker har samtal förts med kommunens bibliotek sedan start av projektet för att hitta gemensamma insatser att arbeta vidare med tillsammans. Den första gemensamma insatsen blev det sommarprojekt som genomfördes på alla de kommunala förskolorna under sommaren 2022; ”Sommarboken”. Utöver den språkutvecklande vinsten var detta även en viktig del i förskolans kompensatoriska uppdrag så alla barn fick möjlighet att ta del av bibliotekets ”Sommarboken” och uppleva högläsning under sommaren. Förskolorna läste olika böcker tillsammans på förskolan, sedan ritade/pratade/funderade barnen över vad de hört och sett. Teckningarna och bokrecensionerna lämnades in på biblioteken där barnen mottog varsin sommarboken-medalj och en liten bok. De fick även nya böcker att ta med tillbaka till förskolorna som kan läsas på om och om igen! Barnens teckningar har nu blivit till utställningar som går att beskåda på biblioteken.

Utställning i biblioteket

Samarbetet med biblioteken är en viktig del i ”Projekt Läslust” och det givande samarbete vi har påbörjat, för och med våra barn, kommer fortsätta med fler gemensamma insatser för att ge våra barn bra förutsättningar att utveckla ett rikt språk.

Eva Wesonius, rektor och Jenny Staxlund, biträdande rektor/specialpedagog

Förskoleområde Norr/Centrum – Mellanvångens förskola, Stationsbyns förskola & Uppåkra förskola

Kategorier

  • Förskola

Etiketter

  • förskola
  • Läslust