Hoppa till huvudinnehåll

Specialistbarnskötare med inriktning på språkutveckling

Publicerad:

Barnskötare i Staffanstorp går utbildning till ”Specialistbarnskötare med inriktning på språkutveckling”.

Yrkeshögskolan i MalmöÖppnas i nytt fönster har startat en utbildning till specialistbarnskötare med inriktning på språkutveckling grundat på ett behov av att kompetensutveckla barnskötare samt på att det är ett ökat nationellt behov av att arbeta språkfrämjande i förskolorna. Utbildningen är för både utbildade barnskötare och för outbildade med ett lägsta kriterium av relevant arbetslivserfarenhet. Utbildningen har fokus på språkutvecklande arbetssätt samt verksamhetsutveckling för att stärka förskolans uppdrag.

Staffanstorps kommunala förskolor har en hög andel legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötare men ser en stor vinst i att satsa på specialinriktningen för ett antal barnskötare i syfte att stödja utbildningen och utvecklingen på förskolorna. Detta är också ett steg i kompetenshöjning för yrket.

Kurserna som specialistbarnskötarna läser innefattar språkutveckling, digitalisering, kommunikation, berättande i skapande form samt lek- och lärmiljöer. Utöver detta så ska de utföra två perioder av LIA (lärande i arbete) med flertal praktiska uppgifter som kopplas till de teoretiska kurserna.

Rollen som specialistbarnskötare är inte fastställd än men kommer troligtvis att innefatta extra ansvar inom följande områden:

 • Vara väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga styrdokument.
 • Medverka till en hög kvalitet på det pedagogiska innehållet utifrån läroplanens mål och intentioner.
 • I samarbete med legitimerad förskollärare sträva efter att barngruppens utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Medverka till att varje barn får ett reellt inflytande i utbildningen och undervisningens innehåll, samt utforma utbildningen utifrån barns förutsättningar och behov.
 • Tillsammans med legitimerad förskollärare driva det språkutvecklande arbetet.
 • Ur ett språkfrämjande perspektiv utveckla lek-och lärmiljöer.
 • Ur ett språkfrämjande perspektiv inspirera och engagera kollegor för att synliggöra nya arbetssätt.
 • Bidra till det kollegiala lärandet inom förskolan kring språkfrämjande arbete.
 • Dokumentera, följa upp och utvärdera utbildningen, samt att medverka till att utveckla förskolan kvalitet.

Studenternas syn på utbildningen (Sandy Silfver på Önsvala förskola, Sandra Manshed på Ryttarebyns förskola och Irene Persson på Uppåkra förskola):

Utbildningen omfattar väldigt många områden och man får djupgående kunskaper i kurserna och den ger god kunskap om mångfald och arbete med flerspråkighet i förskolan.

Det är mycket professionellt och höga krav, det känns verkligen att det är en hög standard och höga förväntningar. Allt som vi pratar om och lämnar in ska ha kopplingar till forskning och teoretiska grunder. Man får träna på att göra professionella redovisningar muntligt inför grupp genom både enskilt- och grupparbete.

Sandra som går den första utbildningsomgången har fått göra studiebesök på språkförskola, där de fick ha samtal med rektor och specialpedagog samt titta på olika lärmiljöer för att stimulera språkutveckling.

Det är mycket vikt på att vi ska se oss som en tillgång för utvecklingen på förskolan och stöttning för förskollärarna när vi är färdiga med utbildningen och vi har fått mycket kunskap som kan appliceras direkt i arbetet med språkutveckling. Det är positivt att vi får redskap kring hur vi ska kunna vara ett stöd till våra kollegor i det språkutvecklande arbetet. Det får vi öva på och utveckla när vi har våra LIA perioder.

Vårt förhållningssätt och kommunikation till både kollegor, barn och vårdnadshavare utvecklas också och vi känner att vi har fått mer insikt om varför vi gör olika saker förskolan.  Det är mycket eget ansvar för hur mycket man får ut av utbildningen och tiden och engagemanget som man lägger. Vi ser fram emot att få nya uppdrag och ansvar när vi är klara!

Irene Persson

Sandy Silfver

Sandra Manshed

Kategorier

 • Förskola

Etiketter

 • barnskötare
 • förskola
 • Önsvala förskola
 • Ryttarebyns förskola
 • specialistbarnskötare
 • språkutvecklande arbete
 • Uppåkra förskola